اعتراف ایهود اولمرت: ادعای حمله به ایران، یک لاف بی جا است!
اعتراف ایهود اولمرت: ادعای حمله به ایران، یک لاف بی جا است!
ایران نیوز 24: ایهود اولمرت اعتراف کردکه رژیم صهیونیستی توان تخریب تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از ایهود اولمرت نوشت: این ادعا که ما قادر به تهاجم به ایران هستیم یک لاف بی جا است.به گفته نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی چنین رفتارها و لاف‌هایی بیش از آن که نشانگر قدرت باشد بیانگر ضعف ماست.به گفت اولمرت شرایط توافق هسته‌ای سابق از وضعیت فعلی که در آن هستیم بسیار بهتر است، این صرفا نظر شخصی من نیست بلکه بسیاری از اعضای عالی رتبه سابقه موسسه نظامی اسرائیل هم همین نظر را دارند. وی افزود: پس بهتر است که بنشینیم و منتظر دستیابی قدرت‌های بزرگ به توافق هسته‌ای جدیدی با ایران باشیم توافقی که بتواند پاسخگوی خواست‌های اسرائیل باشد.