توسعه همکاری و هم افزایی تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین
توسعه همکاری و هم افزایی تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین
ایران نیوز 24: جلسه تعاونی مصرف کارکنان با حضور مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین با واحد روابط عمومی این شرکت برگزار شد.

درابتدای این جلسه مدیرعامل تعاونی مصرف از زحمات و حمایت های روابط عمومی در تمامی زمینه ها از جمله پوشش خبری که باعث اطلاع رسانی مستقیم می شود و مشارکت فعالانه در برگزاری مجمع سالانه این تعاونی تشکر و قدردانی نمود.در ادامه هیئت مدیره تعاونی ضمن تشریح و شفاف سازی عملکرد دوساله، خواستار هم افزایی و توسعه همکاری های فی مابین که باعث سودرسانی بیشتر به سهامداران می شود را بیان اشتند. خاطر نشان می سازد، تعاونی مصرف مقرر است برای دریافت پیشنهادات، توسعه بیشتر و همکاری های مضاعف با مدیران شرکت جلسات ادواری برگزار نماید.