کشاورز می‌کارد، دلال درو می‌کند!
کشاورز می‌کارد، دلال درو می‌کند!
ایران نیوز 24: رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: خوداتکایی دانه‌های روغنی نیازمند کشت قراردادی است تا قبل از کشت بدانیم برای سال آتی چقدر محصول تولید کنیم.

قاسم پیشه ورادامه داد: برای دستیابی به اهداف خوداتکایی پس از انعقاد قرارداد بین کشاورز و شرکت، کود، سم و بذر مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود. در پایان محصول تولیدی کشاورزان را خریداری می‌کنند. پیشه ور گفت: اعتقاد ما بر آن است که کشاورز می‌کارد و دلال درو می‌کند. کشاورز مطمئن است با کشت قراردادی محصول روی دستش نمی‌ماند چرا که برای تحقق این هدف و اجرای کشت قراردادی، قیمت‌ها از سال قبل باید مشخص شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اعتبار بخشی پروانه‌های کشاورزان یکی از وظایف نظام صنفی است که اعتبار سنجی پروانه‌های نظام صنفی مرجع خوبی خواهد بود چرا که در شرایط فعلی آمار‌ها خود اظهاری است که امیدواریم در سال آینده محقق شود.

این مقام مسئول گفت: با اجرای کشت قراردادی می‌توان پیش بینی راجع به عملکرد در واحد سطح داشت که به آمار واقعی نزدیک است، اما مشروط بر اینکه تمامی کشاورزان اطلاعات در سامانه بارگذاری می‌شوند.رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در مواقعی که پرتقال و سیب پای درخت می‌ماند که دلال با کمترین قیمت خریداری و با بالاترین نرخ عرضه می‌کند. پیشه ور در پایان گفت: در شرایط فعلی نمی‌دانیم چه تعداد از کشاورزان برای سال آینده می‌خواهند دانه روغنی بکارند و آمار اعلامی خوداظهاری است که در تصمیم گیری‌ها ما را دچار مشکل می‌کند.