لزوم انتقال طرح های توسعه ای فولاد به هرمزگان
لزوم انتقال طرح های توسعه ای فولاد به هرمزگان
ایران نیوز 24: سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از غرفه فولاد هرمزگان در نمایشگاه متافو بر لزوم انتقال طرح های توسعه ای صنایع آب بر از جمله فولاد به جنوب کشور تاکید‌کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان هرمزگان این استان را بهترین محل برای اجرای طرح های توسعه ای صنعت فولاد دانست