خبر خوب «محسن رضایی» محقق شد؟/ یک داماد دیگر حکم گرفت
خبر خوب «محسن رضایی» محقق شد؟/ یک داماد دیگر حکم گرفت
ایران نیوز 24: حکم مدیرعاملی ‎مهدی احمدی، 'داماد محسن رضایی در ‎بانک شهر امضا شد. چندی پیش محسن رضایی مدعی شده بود؛ خبر خوبی برای آذر ماه دارد؛ انتصاب داماد دستمایه شوخی کاربران مجازی شد