تبیین مدل اعتبارسنجی تعاون در بانک توسعه تعاون
تبیین مدل اعتبارسنجی تعاون در بانک توسعه تعاون
ایران نیوز 24: معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون مدل اعتبارسنجی تعاون را همسو با سیاست‌های بانک مرکزی مطرح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک توسعه تعاون، ایرج شیخ‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون، با بیان سیاست و چشم‌انداز کلان نظام بانکی کشور در زمینه اعتبارسنجی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات و تامین مالی بنگاه‌های کسب و کار از کلیدی‌ترین فعالیت‌های نظام بانکی و بانک توسعه تعاون محسوب می‌شود. او افزود: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در حمایت از تولید و رونق کسب و کارهای دانش‌بنیان، در نظام بانکی رقابت و اهتمام مضاعفی برای حمایت مالی و پرداخت تسهیلات به مشتریان بانکی شکل گرفته است که می‌تواند زمینه‌های شکوفایی و پیشرفت کشور را فراهم سازد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون با بیان الگوهای اعتبارسنجی مشتریان در کشورهای موفق گفت: صنعت بانکداری از وثیقه‌محوری به اعتبار مشتری در حال تحول است که مدل مناسبی برای نظام بانکی کشور قابل دستیابی است.او تصریح کرد: در این زمینه در سطح ملی و از سوی رئیس کل بانک مرکزی گفتمان اقتصادی و کلان در حال شکل‌گیری است که می‌تواند زمینه تحقق این موضوع را با شتاب بیشتری فراهم سازد.

شیخ‌زاده گفت: توسعه فرهنگ اعتبارسنجی در نظام بانکی و هموارسازی زمینه قانونی و زیرساختی آن بسیار مهم است که بانک توسعه تعاون نیز آماده پیشبرد اعتبارسنجی در مشتریان بانک به ویژه تعاونگران است . معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون با طرح ایده «مدل اعتبارسنجی تعاون» بیان کرد: اعتبارسنجی تعاونگران در سطح ملی به عنوان یک مساله جدی مطرح است که در صورت تحقق، زمینه مدیریت هدفمند تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت اعتباری تعاونگران را فراهم خواهد ساخت.

او گفت: در صورت طراحی و بکارگیری «مدل اعتبارسنجی تعاون»، جامعه تعاونگران از یک پایگاه و مرجع قابل اعتماد اعتبارسنجی برخوردار خواهد شد که قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت مضاعفی به سیاستگذاران عرصه تعاون کشور و بانکداران برای ارائه تسهیلات به تعاونگران و سایر مشتریان بانکی می‌دهد.او تصریح کرد: در «مدل اعتبارسنجی تعاون»، ظرفیت و رتبه اعتباری همه تعاونگران احصاء و به‌عنوان یک سامانه و پایگاه اطلاعاتی کارآمد و قابل اعتماد، زمینه تحقق سیاست جایگزینی اعتبار مشتری با وثیقه در اقتصاد تعاونی را فراهم و به گسترش سهم تعاونگران از اقتصاد ملی کمک شایانی می‌کند.

شیخ‌زاده افزود: تحقق چنین امری امکان ارائه تسهیلات هدفمند به بخش تعاون و سایر بخش‌های اقتصادی و مولد کشور را فراهم خواهد ساخت و می‌تواند الگوی مطلوبی برای فرهنگ‌سازی موضوع اعتبارسنجی در صنعت بانکداری ایران باشد و منافع و عواید متعددی برای اقتصاد کشور و نظام بانکی به ارمغان آورد.