واریز ۴۵۰  میلیارد تومان جریمه کرونایی به خزانه! +اینفوگرافی
واریز ۴۵۰  میلیارد تومان جریمه کرونایی به خزانه! +اینفوگرافی
ایران نیوز 24: آمار‌های پلیس از حوادث ترافیکی خبر از ۴۵۰ میلیارد تومانی جریمه کرونایی می‌دهد