ّژست آبی ترلان پروانه در روز بارانی تهران + تصویر
ّژست آبی ترلان پروانه در روز بارانی تهران + تصویر
ایران نیوز 24: ترلان پروانه از بازیگران دهه هفتاد کشورمان است. طرفداران ترلان پروانه کم نیستند. در یک روز بارانی و پاییزی ترلان پروانه عکس های خاصی را از خود منتشر کرد. ترلان پروانه در این عکس ها به طور کامل تیپ آبی زده است. در ادامه عکس پاییزی ترلان پروانه را مشاهده کنید.