مدیرعامل بیمه رازی، به عنوان هیأت رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شد
مدیرعامل بیمه رازی، به عنوان هیأت رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شد
ایران نیوز 24: در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر علی جباری به اتفاق آرای به عنوان هیأت رئیسه جدید این سندیکا انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بیمه رازی،( مدیرعامل بیمه ما ) و محمدرضا کشاورز( مدیرعامل بیمه دی)  با کسب بیشترین رای به عنوان اعضای هیأت رئیسه جدید سندیکای بیمه گران ایران انتخاب و آقایان مسعود بادین( مدیرعامل بیمه آسیا ) و علیرضا هادی-( مدیرعامل بیمه باران)  نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.