تجمع مخالفان واکسن مقابل مجلس! + تصویر
تجمع مخالفان واکسن مقابل مجلس! + تصویر
ایران نیوز 24: تعدادی از زنان ومردان مخالف واکسن کرونا که دست نوشته‌هایی با خود همراه داشتند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و با حمل پلاکارد‌هایی علیه واکسیناسیون شعار دادند.