سالگرد آغاز خدمت سربازی با دستور رضاخان پهلوی
سالگرد آغاز خدمت سربازی با دستور رضاخان پهلوی
ایران نیوز 24: یک فعال رسانه ای در توئیتی با اشاره به سالگرد آغاز خدمت سربازی با دستور رضاخان پهلوی، از باقی ماندن قانون خدمت سربازی از آن زمان تاکنون، انتقاد کرد.