افزایش رضایتمندی شهروندان از اولویت های اصلی شورای ششم
افزایش رضایتمندی شهروندان از اولویت های اصلی شورای ششم
ایران نیوز 24: عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور در جلسه ملاقات مردمی شهرداری منطقه 2 گفت: پاسخگویی شایسته و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، رضایت آنها را فراهم میکند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ ، جعفر شربیانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران دراین جلسه با بیان اینکه حل مشکلات شهروندان هدف دیدارهای مردمی است، گفت: حضور شهروندان در این جلسات و طرح بدون واسطه مشکلات و مسائل باعث افزایش اعتماد به شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری می شود.
وی دیدارهای مردمی به جهت ارتباط رودررو با شهروندان را بسیار مهم دانست و افزود: ملاقات‌های مردمی موثرترین راهِ شناسایی مطالبات شهروندان است چرا که از این طریق ضمن احترام و تکریم ارباب رجوع، می توان در پاسخگویی به مطالبات سرعت عمل بیشتری داشت.
شربیانی، با بیان اینکه مشکلات مردم عموما مرتبط به حوزه شهرسازی است، عنوان کرد: تلاش می شود با همفکری و اهتمام ویژه، در جهت رفع چالش های پیش روی شهروندان گام های موثری برداشته شود.
عضو شورای اسلامی شهر درادامه با اشاره به اینکه منطقه ۲ به لحاظ برخورداری از مراکز تفریحی ،گردشگری،درمانی و اقتصادی یکی از مناطق معین و کلیدی شهر تهران است ،گفت: درهمین راستا شورای ششم و مدیریت شهری تلاش داردبا یک برنامه مدون، بهبود خدمت رسانی و تامین رضایت شهروندان در این منطقه را فراهم کند. وی درپایان با تاکید بر ضرورت اتمام پروژه های دردست اقدام منطقه از زحمات و عملکرد مدیریت شهری منطقه درخصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمت رسانی به شهروندان و همچنین اجرای طرح واکسیناسیون قدردانی کرد.