۷.۵ درصد مساحت ایران در خطر فرو نشست زمین!
۷.۵ درصد مساحت ایران در خطر فرو نشست زمین!
ایران نیوز 24: عضو هیئت علمی زمین شناسی دانشگاه بهشتی گفت: بیش از ۹ هزار چاه در ایران وجود دارد و به نظر می‌آید که ۴۰ درصد از این چاه‌ها غیر‌مجاز هستند، یعنی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار چاه غیر مجاز است.

مهدی زارع بیان کرد: حدود ۴۱ میلیارد متر مکعب برای چاه‌های مجاز پروانه صادر شده که از چاه‌ها آب برداشته شود و حدود ۱۰ میلیارد هم سالانه غیر‌مجاز برداشته می‌شود. وی ادامه داد: حدود ۷.۵ درصد مساحت ایران در سال، شاهد فرونشست زمین است. به نظر می‌رسد که اگر با همین روند پیش‌برویم همچنان شاهد فرونشست خواهیم بود، زیرا ما متقاضی آب هستیم و میزان مصرف آب بالا است بنابراین فرایند فرونشست ادامه خواهد داشت.