سهم بیمه تجارت نو از بیمه کشتی ۴/۳برابر متوسط صنعت بیمه
سهم بیمه تجارت نو از بیمه کشتی ۴/۳برابر متوسط صنعت بیمه
ایران نیوز 24: شرکت بیمه تجارت‌نو توانست در رشته کشتی بر اساس حق بیمه تولیدی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ رتبه اول را کسب کند.