توازن قوای نظامی میان تهران و باکو به نفع کدام طرف است؟
توازن قوای نظامی میان تهران و باکو به نفع کدام طرف است؟
ایران نیوز 24: سایت اماراتی "عربی ۲۱" در گزارشی با اشاره به تشدید تنش در مرز‌های ایران و جمهوری آذربایجان و برگزاری مانور نظامی از سوی دو کشور با هدف نمایش قدرت به یکدیگر به بررسی توازن قوای نظامی میان دو کشور پرداخته است.

این سایت اماراتی می‌نویسد: “جمعیت ایران در حدود ۸۵ میلیون نفر و جمعیت جمهوری آذربایجان در حدود ۱۰ میلیون نفر است. در نتیجه، از نظر جمعیتی ایران دست بالا را دارد. از نظر تعداد سرباز، ایران یک میلیون و ۹۰۰ هزار سرباز در اختیار دارد در حالی که این میزان برای جمهوری آذربایجان ۴۴۰ هزار سرباز است. ایران ۵۲۵ هزار نیروی فعال نظامی و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره نظامی در اختیار دارد این در حالی است که جمهوری آذربایجان تنها ۱۲۶ هزار نیروی فعال نظامی و ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره در اختیار دارد”.

این سایت در ادامه با مقایسه به تجهیزات و توان نظامی دو کشور در عرصه نیروی هوایی می‌نویسد: ایران ۱۶۱ جنگنده در اختیار دارد در حالی که جمهوری آذربایجان ۱۲ جنگنده. ایران ۲۳ هواپیمای تهاجمی در اختیار دارد در حالی که جمهوری آذربایجان ۱۲ فروند هواپیمای تهاجمی. ایران ۸۵ فروند هواپیما برای حمل و نقل نظامی در اختیار دارد در حالی که جمهوری آذربایجان یک فروند از این نوع هواپیما را در اختیار دارد. ایران ۹۹ بالگرد در اختیار دارد و جمهوری آذربایجان ۸۸ فروند بالگرد. در مورد بالگرد‌های تهاجمی، اما جمهوری آذربایجان ۱۷ فروند بالگرد در اختیار دارد در حالی که ایران ۱۲ فروند از این نوع بالگرد‌ها را در اختیار دارد.

این سایت در ادامه به مقایسه توان دو کشور در عرصه دریایی پرداخته و می‌نویسد: تعداد ناو‌های هواپیمابر ایران و جمهوری آذربایجان صفر است و هیچ یک از چنین توان پیشرفته نظامی‌ای برخوردار نیستند. ایران ۶ فروند ناوچه در اختیار دارد و جمهوری آذربایجان یک فروند. ایران ۳ فروند رزم ناو در اختیار دارد و باکو چنین تجهیزاتی را در اختیار ندارد. ایران ۲۹ فروند زیردریایی در اختیار دارد و جمهوری آذربایجان تنها ۴ فروند زیردریایی. ایران از نظر دارا بودن کشتی‌های گشت‌زنی ۲۰ فروند از این نوع کشتی‌ها را در اختیار دارد و جمهوری آذربایجان ۱۳ فروند. با این وجود، در زمینه مین یاب‌های دریایی جمهوری آذربایجان ۷ مین یاب دریایی در اختیار دارد و ایران فاقد چنین تجهیزاتی است.

این سایت در ادامه با اشاره به توان دو کشور در عرصه نیروی زمینی می‌نویسد: ایران ۳۷۰۹ تانک در اختیار دارد و جمهوری آذربایجان ۱۰۵۲ تانک. ایران ۸۵۰۰ خودروی زرهی در اختیار دارد و جمهوری آذربایجان ۱۴۵۰ خودروی زرهی. در زمینه خودرو‌ها و وسایل نظامی خودران ایران ۷۷۰ فروند و جمهوری آذربایجان ۲۴۲ فروند از این قبیل تجهیزات را در اختیار دارند. در زمینه تسلیحات نیازمند هدایت انسانی، ایران ۲۱۰۸ فروند از این تسلیحات و جمهوری آذربایجان ۳۰۷ فروند در اختیار دارند. همچنین، ایران ۲۴۷۵ راکت انداز و جمهوری آذربایجان ۲۴۵ راکت انداز در اختیار دارند.