ناموس کشی این بار به جرم عاشقی + تصویر
ناموس کشی این بار به جرم عاشقی + تصویر
ایران نیوز 24: یمان نوابی پزشک متخصص با انتشار عکسی از دختری که با سوختگی 85 درصد به بیمارستان آورده شده بود، اظهار تاسف کرد. گفته میشود این دختری 22 ساله، به جرم عاشقی به آتش کشیده شده بود.