راز علامت V پیروزی چیست؟
راز علامت V پیروزی چیست؟
ایران نیوز 24: این علامت برای اولین بار در جنگ های یکصد ساله بین انگلستان و فرانسه و زمانی مورد استفاده قرار گرفت که فرانسوی ها تهدید می کردند که انگشتان کمانداران انگلیسی را قطع خواهند کرد.

انگلیسی ها نیز در پاسخ به فرانسوی ها دو انگشت دست خود را به حالت حرف «V» به معنای پیروزی (victory) نشان می دادند که به دشمن اعلام کنند انگشتانشان سالم مانده اند. در طول جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل این علامت را بار دیگر مشهور کرده و آن را به علامتی برای صلح تغییر داد.