بیمه رازی مجوز بیمه کردن سایر شرکتهای بیمه را دریافت کرد
بیمه رازی مجوز بیمه کردن سایر شرکتهای بیمه را دریافت کرد
ایران نیوز 24: بیمه رازی با مدیریت دکتر علی جباری و پس از ۱۸ سال مجوز قبولی اتکایی گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ؛ بیمه مرکزی مجوز اتکایی را به بیمه رازی اعطا کرد. بر اساس این گزارش ، بیمه مرکزی به استناد ضوابط قبولی اتکایی شرکت های بیمه مستقیم و پس از بررسی های شرایط موجود این مجوز را به بیمه رازی ارائه کرد.