تجدید و تمدید موفقیت‌آمیز گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریتی یکپارچه فولاد خراسان
تجدید و تمدید موفقیت‌آمیز گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریتی یکپارچه فولاد خراسان
ایران نیوز 24: ممیزی خارجی هفت نظام مدیریتی در فولاد خراسان با موفقیت انجام شد و انطباق فرایندهای مورد بررسی با استانداردها تایید شد.

به گفته معاون برنامه ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان، تیم ممیزی شرکتSGS شامل سرممیز و ۴نفر از ممیزین این شرکت، در طی سه روز، ممیزی یکپارچه نظام های مدیریتی شرکت را به پایان رساندند. دکتر حسینیان، سرممیزی سیستم مدیریت انرژی و سایر سیستم های مدیریتی شرکت را بر عهده داشت و آقایان مهندس عبادی، تقوی، عضدی و خانم علوی اعضای تیم ممیزی سایر سیستم های مدیریتی بودند.شفیعیان افزود: ممیزی های انجام شده برای تمام سیستم ها به صورت یکپارچه و در قالب ۱۶ نفر-روز نشست صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی، نشست پایانی این دوره از ممیزی، با حضور معاونان «منابع انسانی و امور اجتماعی» و «طرح و توسعه»، به صورت حضوری در محل دفتر قائم مقام شرکت انجام شد و معاون بازاریابی و فروش فولاد خراسان نیز به صورت مجازی در این نشست حاضر شد. مدیران و روسای شرکت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و با استفاده از بستر مجازی (Skype For Business) با ارائه گزارش‌های مبسوط از فرایند ممیزی، در این نشست حضور یافتند. معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت، از تائید گواهینامه های کلیه سیستم های مدیریتی فولاد خراسان (بر اساس ۷ استاندارد مدیریتی) خبرداد.

گفتنی است شرکت مجتمع فولاد خراسان برای اولین بار در سال ۱۳۸۲ نسبت به استقرار استاندارد مدیریت کیفیت «ISO 9001 » اقدام کرد و موفق به دریافت گواهینامه مذکور گردید. سپس در سال ۱۳۸۳ با استقرار استانداردهای مدیریتی «زیست محیطی» (ISO 14001) و «ایمنی بهداشت شغلی» (ISO45001) در قالب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) موفق به دریافت گواهینامه های استانداردهای مذکور شد. در سال های گذشته، سایر استاندارد های مدیریتی شامل: «مدیریت آموزش» (ISO10015) «مدیریت انرژی» (ISO50001) و «مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان» ( ISO10002) و «مدیریت سنجش رضایت مشتریان» (ISO 10004) در شرکت استقرار یافته و هر سال در چارچوب ممیزی های مراقبتی، انطباق فرایندها و عملکرد مجموعه با استانداردهای یادشده توسط شرکت بین المللی SGS مورد ممیزی قرار می گیرد.گفتنی است در این دوره سه روزه ی ممیزی، گواهینامه دو نظام مدیریتی ایزو ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ تجدید شد و سایر نظام ها مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفتند.