دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال ۱۳۹۹
دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال ۱۳۹۹
ایران نیوز 24: در سال ۹۹ سرمایه بانک دی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 2009 درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان افزایش سرمایه در نظام بانکی بوده است.

درآمدهای عملیاتی بانک دی در سال قبل، رشدی معادل ۷۱۷ درصد داشته است. علاوه بر رشد درآمدهای عملیاتی درسال یاد شده، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک نیز در سال ۹۹، یک هزار و ۳۱۱ درصد رشد داشته است.