وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ،پسر عمه همسر رئیس جمهور است؟
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ،پسر عمه همسر رئیس جمهور است؟
ایران نیوز 24: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تأکید کرده که هیچ نسبتی با خانواده آقایان رئیسی و علم‌الهدی ندارد.

حسین باغ‌گلی گفت: اگر برای خود و خانواده‌ام مستندی به وجود آید که بابت همه مشورت‌ها در مدارس غیردولتی یک ریال دستمزد داشته باشم همین جا استعفا خواهم داد. باغ‌گلی ادامه داد: بنده هیچ نسبتی جز برادر دینی با آقای رئیسی ندارم و حتی دانشجوی خانم علم‌الهدی هم نبوده‌ام و آشنایی من با ایشان در یک همایش علمی بوده است.