جمعه سیاهِ تهران؛ رکورد ۵۱ ساله متوفیان تهران شکست
جمعه سیاهِ تهران؛ رکورد ۵۱ ساله متوفیان تهران شکست
ایران نیوز 24: رکورد متوفیان پایتخت در روز جمعه ٢٢ مردادماه ١٤٠٠ شکسته شد.

با کمال تاسف جمعه ٢٢ مردادماه ١٤٠٠ عجیب‌ترین روز بهشت زهرای تهران بود چرا از ابتدای کرونا تا به امروز رکورد فوت کرونایی شکسته شد. فوتی‌های کرونا جمعه ٢١٦ نفر بود و در مجموع با تعداد کل فوتی ها، آمار متوفیان ٣٩٠ نفر ثبت شد که در طول ٥١ سال حیات بهشت زهرا بی‌سابقه بوده است.