تداوم صدرنشینی بیمه آسیا درچهار ماهه ۱۴۰۰ در بازار سرمایه
تداوم صدرنشینی بیمه آسیا درچهار ماهه ۱۴۰۰ در بازار سرمایه
ایران نیوز 24: بیمه آسیا با تولید پرتفوی بالا درچهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ و مدیریت صحیح ریسک و کنترل مناسب نسبت خسارت، تداوم صدرنشینی خود را در بازار سرمایه تجدید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه آسیا، این شرکت در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، با پرتفوی ۳۳هزار و ۱۴۲میلیون ریالی و سهم ۱۷.۸درصد از کل حق بیمه تولیدی ۱۴شرکت حاضر در بازار سرمایه، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.بنابراین گزارش، بیمه آسیا در این مدت ۱۴.۴درصد از کل خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص داد که پس از شرکت‌های بیمه دانا و بیمه معلم در رتبه سوم قرار گرفت.

بدین ترتیب، بیمه آسیا در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰رتبه اول در تولید پرتفوی و رتبه سوم در پرداخت خسارت را ثبت کرد.این گزارش می‌افزاید، میانگین فروش رشته پرریسک بیمه درمان از کل فروش ۱۴شرکت یادشده طی این مدت ۲۲.۵درصد است در حالی که بیمه آسیا ۱۷.۳درصد از کل فروش خود را به این رشته اختصاص داده است.

همچنین سهم رشته بیمه بدنه خودرو از کل فروش ۱۴شرکت بیمه، ۶.۲درصد است اما بیمه آسیا بیش از دو برابر متوسط شرکت‌های بورسی، یعنی رقم ۱۳.۲درصد در این رشته بیمه‌ای سهم داشته است.از دیگر ویژگی‌های ممتاز بیمه آسیا در گزارش آماری چهار ماهه، نسبت خسارت ۴۱درصدی این شرکت است که در مقایسه با نسبت خسارت کل شرکت‌های بورسی که حدود ۵۱درصد است، حدود ۱۰درصد پایین‌تر است که نشان از مدیریت صحیح ریسک در بیمه آسیا است. همچنین در این مدت، نسبت خسارت رشته‌های بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه درمانی، بیمه مهندسی و بیمه مسئولیت در بیمه آسیا، پایین‌تر از متوسط نسبت خسارت کل شرکت‌های بیمه بورسی بوده است.