رونمایی از همسر خیلی جوان خداداد عزیزی + تصویر
رونمایی از همسر خیلی جوان خداداد عزیزی + تصویر
ایران نیوز 24:عکس زیبایی از خداداد عزیزی یا همان غزال تیزپای آسیا و همسرش منتشر شده است.

خداداد عزیزی از فوتبالیست های باسابقه ایران است. خداداد عزیزی به غزال تیزپای آسیا شهرت دارد. حواشی پیرامون خداداد عزیزی و عصبانیت هایش کم نبود. خداداد عزیزی متولد استان خراسان رضوی است. خداداد عزیزی را با همسرش در این عکس مشاهده کنید.