بیمه تعاون، حامی کسب و کارهای کوچک
بیمه تعاون، حامی کسب و کارهای کوچک
ایران نیوز 24: مدیر بیمه‌های درمان بیمه تعاون از بازنگری خدمات این شرکت برای بهره‌مندی کسب و کارهای کوچک از بیمه درمان تکمیلی خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه تعاون، سیدمحمدرضا نوربها، از بازنگری طرح درمان تکمیلی گروهی برای کسب و کارهای کوچک و ارائه خدمات به شرکت‌های کمتر از ۱۰۰نفر کارمند خبر داد.طرح درمان خانواده که از سال ۱۳۹۷تاکنون در حال اجرا است مورد استقبال مطلوبی واقع شده است و بر این اساس در راستای گسترش خدمت‌رسانی، نه تنها افزایش تعرفه‌های سال جاری لحاظ نشده، بلکه از ابتدای سال ۱۳۹۹با بازنگری صورت گرفته، پوشش دندانپزشکی نیز به آن افزوده شده است. مدیر بیمه درمانی بیمه تعاون با بیان این‌که هم‌اکنون تعداد شرکت‌هایی که طرح درمان خانواده را ارائه می‌کنند بسیار کم هستند گفت: خدمت‌رسانی مناسب این بیمه سبب‌شده تا فروش بیمه درمان خانواده هم نسبت به سال گذشته ۲برابر شود.