توئیت کنایه آمیز عباس عبدی به دولت رئیسی و طرفدارانش؛ شاید ما خیلی پرت هستیم!
توئیت کنایه آمیز عباس عبدی به دولت رئیسی و طرفدارانش؛ شاید ما خیلی پرت هستیم!
ایران نیوز 24: عباس عبدی در توییتی نوشت: اگر دولت قول های خود را بدون حل برجام انجام دهد باید وجود معجزه در قرن ۲۱ را باور کنیم.

عباس عبدی در توییتی نوشت: اگر دولت و طرفدارانش گمان کنند، بدون حل برجام می توانند حتی اندکی از قول های انتخاباتی را به سرانجام برسانند، به نظرم خیلی از ماجرا پرت هستند. ولی اگر قول های خود را بدون حل برجام انجام دادند معلوم می شود ما خیلی پرت هستیم و باید وجود معجزه در قرن ۲۱ را باور کنیم.