غرفه پسماند و ورزش در منطقه ۲ راه اندازی می شود
غرفه پسماند و ورزش در منطقه ۲ راه اندازی می شود
ایران نیوز 24: معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 گفت: به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در تفکیک پسماند ، نخستین غرفه پسماند و ورزش منطقه راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، جعفر میرزایی با اعلام این خبر گفت: در تداوم برنامه های مدیریت شهری در اجرای برنامه های تشویقی برای تحویل پسماند خشک، نخستین غرفه پسماند و ورزش منطقه در میدان تیموری راه اندازی می شود.وی با اشاره به اینکه در این غرفه ،پسماند خشک تحویل گرفته و به جای آن لوازم ورزشی در اختیار شهروندان قرار می گیرد،گفت:با افتتاح این غرفه در صدد هستیم از فرصت ایجاد شده به الگوسازی و فرهنگسازی تفکیک پسماند بپردازیم .
معاون شهردار منطقه ۲ افزود: با توجه به وجود فضاهای ورزشی در محله تیموری، غرفه ورزش و پسماند در این محل جانمایی شد تا علاقمندان به ورزش،از این ظرفیت بهره مند شوند.
میرزایی راه اندازی مرکز گلماند را ازدیگر برنامه های تشویقی در تفکیک پسماند برشمرد و گفت:امید می رود باره اندازی این مراکز و اخذ پسماندهای خشک شهروندان در ازای گل و وسایل ورزشی،میزان مشارکت شهروندان افزایش یابد. معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲ ادامه داد: طرح کاپ به عنوان یکی از الگوهای موثر در حفاظت از محیط زیست در شهر تهران در حال اجرا است که در این طرح مشارکت شهروندان بسیار قابل اهمیت است و بدین منظور همزمان با برنامه های آموزشی، فعالیت های فرهنگی و تشویقی نیز اجرا می شود.