برگزاری اولین جلسه CRM صنایع شیر ایران در سال ۱۴۰۰
برگزاری اولین جلسه CRM صنایع شیر ایران در سال ۱۴۰۰
ایران نیوز 24: اولین جلسه ارتباط با مشتریان شرکت صنایع شیر ایران در سال ۱۴۰۰، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در این جلسه که با حضور حمیدرضاطهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پگاه و مدیران و همکاران واحد ارتباط با مشتریان شرکت‌های گروه برگزار شد، روش اجرای کار، مسائل و مشکلات پیش رو و راهکارهای اجرایی مطابق با استانداردهای تدوین شده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.همچنین مقرر شد، ضمن تهیه فرم‌های یکسان منطبق با ایزو در حوزه ارتباط با مشتریان اصل همسان و یکپارچه سازی روش اجرایی فرآیند ارتباط با مشتریان پگاه تدوین و اجرا شود.

طهماسبی پور ضمن تاکید بر اجرای صحیح فرآیند ارتباط با مشتریان به عنوان حلقه ارتباطی شرکت، مصرف کننده و بازار افزود: با همکاری شرکت‌های گروه واحد CRM در صنایع شیر ایران به‌عنوان الگوی عمل در حوزه صنایع غذایی کشور مطرح شود.در این جلسه، همکاران حوزه ارتباط با مشتریان شرکت‌های گروه نیز به تفصیل شرح وظایف و چالش‌های پیش رو و پیشنهاد در راستای بهبود فرآیند را ارائه کردند.  گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای تبلیغات صنایع شیر ایران به ریاست عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت، واحد ارتباط با مشتریان در ذیل روابط عمومی و امور بین الملل صنایع شیر ایران قرار گرفت.