تورم ایران بدتر از کشور‌های جنگ‌زده!
تورم ایران بدتر از کشور‌های جنگ‌زده!
ایران نیوز 24: بر اساس گزارش اتاق اقتصاد تهران، تورم ایران ۳۱ برابر تورم افغانستان و ۹ برابر عراق است. بلایی که سر اقتصاد آمده، حتی از کشور‌های جنگ‌زده هم بدتر است.