اعتراف وحشتناک آمریکا علیه ایران !
اعتراف وحشتناک آمریکا علیه ایران !
ایران نیوز 24: رابرت مالی گفت: فشار حداکثری علیه ایران به طرز وحشتناکی شکست خورد.

نماینده آمریکا در امور ایران ادعای دولت بایدن درباره آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام در صورت «تعهد ایران به تعهداتش» را تکرار کرد و گفت: ما یک وضعیتی را به ارث برده‌ایم که بایدن تصمیم گرفته به آن پایان دهیم. وضعیتی که طی آن کارزار فشار حداکثری که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده بود، به طرز وحشتناکی شکست خورد و این به طرز بدی به منافع آمریکا آسیب زده است.ما آماده رفع تحریم‌ها هستیم، اگر آنها آماده بازگشت به توافق، انجام تعهدات هسته‌ای و عمل به محدودیت‌هایی که در توافق به آن متعهد شدند، باشند.