مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان برگزار شد
ایران نیوز 24: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به تاریخ 1399/12/30 روز پنجشنبه مورخ 31 تیر ماه 1400 در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار گردید.