روزنه هایی را باز بگذارید تا مردم خفه نشوند
روزنه هایی را باز بگذارید تا مردم خفه نشوند
ایران نیوز 24: همیشه اینطور بوده است که جامعه های کوچک هنگامی که با جامعه های بزرگتر نبرد می کنند خودرا پنهان می کنند تا نیروها و امکانات یکسره در اختیار نیروی بزرگتر نیفتد . مثلا برای سلاح های خود انبارهای ناپیدا تهیه می کنند وحتی سربازهای خود را در زیر زمین ودر تونلها پنهان می کنند.

در چنین هنگامه ای یک اصل اساسی این است که همه روزنه ها نباید بسته شود وباید راهها و سوراخهایی برای نفس کشیدن باشد. در نبردهای پنهان ورودررو نیز این اصل کاربرددارد و نباید درگفت وگوها کارا به جایی رساند که راهها و روزنه ها بسته و تنگی نفس همیشگی پدیدار شود. باید قبول کنیم تا روزی که ایران به مرزهای قدرت نظامی امریکا ونیروی نظامی قابل دسترس این کشور برسد راه درازی مانده است. شاید برخی فکر کنند ایران نیز نیروهای ناشناخته ای دارد که در هنگامه نبرد اخر آنها را از پنهان به پیدا می اورد و چشمها را خیره می کند . اما عقل ومنطق حکم می کند  ایران درنبرد با امریکا به ویژه در گفت وگوهای صلح هسته ای همه روزنه ها را نبندد.

یادمان باشد محاصره اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا به رغم همه دلخوشی ها و نگاه امیدوارانه به آمدن بایدن از سوی سیاستمدارا ن ،هم از نظر طولانی شدن و هم از نظر عمق وگستره تحریم  به زیان ایران شده است. اگر چه برخی می گویند قرار بود ا ین تحریم ها اقتصاد ایران را با فروپاشی مواجه کند اما چنین اتفاقی رخ نداه است و از این که چنین اتفاقی نیفتاده است خوش حال به نظر می رسند ، اما با کمال تاسف باید گفت این محاصره طولانی شده برخی از پایه های قوام دهنده و استوار ، ایران را سست وشل کرده است. اما در میان همه کاهش ها و کاستی ها در سازمان ایران زمین پرت شدن اخلاق و دیگردوستی  به دره نیستی ونابودی بدترین رخداد است.

مقوله هایی مثل شجاعت ، راستگویی ، نوع دوستی ، مدارا و بردباری و شکیبایی از زیرمجموعه های اخلاق نیک به حساب می ایند که درنبردها به کار می ایند و شوربختانه هرروز کمرنگ تر می شوند .طولانی شدن تحریم ها و پیامدهای ژرف و پردامنه آن شهروندان ایرانی را در معرض آزمایش قرار داده و باید گفت در این آزمایش و در این راستی آزمایی همه افراد نمره قبولی نمی گیرند. البته بسته به اینکه افراد و شخصیت ها در کجا قرار گرفته باشند و تصمیم ها و رفتار وگفتارشان بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی چه میزان اثر دارد ، بداخلاقی ها نیز بیشتر یا کمتر به چشم می اید.

 متاسفانه باید گفت دراین ماههای تازه سپری شده و به موازات تنگ تر شدن محاصره اقتصاد ایران  رهبران تازه نفس جناح سیاسی اصولگرایان با انداختن توپ به زمین دولت ونادیده گرفتن واقعیت تحریم سقوط اخلاقی بیشتری داشته ودارند. دولت دوازدهم نیز به جای ایستادگی وراستگویی و بیان حقیقت توپ را به زمین ایرانیان شوت کرده اند.  با وجودی که مدیران بخش خصوصی بارها و بارها از مدیران دولت خواستند دراین باره و در باره آمارها ونشانه ها آدرس دقیق بدهند اما این اتفاق نیفتاد و شهروندان ایرانی که ذهنیت ضد سرمایه داری در میان آنها نیرومند است در تله ناراستگویی افتادند.

یکی از پیامدهای این وضعیت رساندن کار به جایی است که  آشتی ناپذیری و سخت تر شدن و در جاهایی ناممکن شدن گفت وگو با آمریکا اساس سیاست خارجی شده است و این دیدگاه دراجرا برای اقتصادایران دردسرهای بزرگ درست کرده است.   اکنون موجی از نارضایتی در میان ایرانیان نسبت به توانایی های نظام سیاسی برای اداره کشور در اقتصاد ودر امور اجتماعی وفرهنگی دیده می شود و انها می ترسند به مرور همهروزنه ها بسته شود و راه نفس کشیدن سخت و سخت تر شود.