کم فروشی توسط شرکت لبنیات پاک؛پنیر ۳۰۰ گرمی ، فقط ۲۰۰ گرم است! + تصویر
کم فروشی توسط شرکت لبنیات پاک؛پنیر ۳۰۰ گرمی ، فقط ۲۰۰ گرم است! + تصویر
ایران نیوز 24: پنیر ۳۰۰ گرمی پاک، فقط ۲۰۰ گرم است! مسئولان شرکت لبنیات پاک بابت این کم فروشی چه پاسخی دارند؟