تصویب صورت های مالی سال ۹۹شرکت هواپیمایی کیش
تصویب صورت های مالی سال ۹۹شرکت هواپیمایی کیش
ایران نیوز 24: در نشست مجمع عمومی سالیانه شرکت هواپیمایی کیش، گزارش عملکرد و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند سال 1399 تشریح و تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از روابط عمومی شرکت هواپیمایی کیش، در ابتدای این مجمع که با حضور حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، نماینده سازمان حسابرسی به تشریح گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پرداخت و پس از آن صورتهای مالی حسابرسی ارائه شده از سوی حجت اله نجاری عضو هیات مدیره و معاون اداری و مالی کیش ایر به تصویب اعضای مجمع رسید.

همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال گذشته و برنامه های آتی شرکت هواپیمایی کیش، مهندس مومنی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در هواپیمایی کیش، بازگشت دو هواپیمای زمینگیر شده شرکت توسط نیروهای داخلی را نشان از عزم بالای تیم جدید برای توسعه فعالیت های شرکت برشمرد.مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با ابراز امیدواری و خرسندی از فعالیت های خوب انجام شده بر ضرورت توسعه ناوگان شرکت و امکان تامین سرمایه لازم از طریق بازارهای مالی تاکید کرد. گفتنی است نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، کاپیتان ابراهیم سیه جانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل کیش ایر، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و این شرکت هواپیمایی همچنین نمایندگان سازمان حسابرسی و خصوصی سازی نیز در این مجمع حضور داشتند.