انتصاب سرپرست مدیریت بازاریابی و روابط مشتری بیمه آرمان
انتصاب سرپرست مدیریت بازاریابی و روابط مشتری بیمه آرمان
ایران نیوز 24: ساناز یوسفی محمدجانلو به عنوان سرپرست مدیریت بازاریابی و روابط مشتری بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید. روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.