تولید در بیدبلند خلیج فارس، ۲۰ درصد از برنامه پیشی گرفت / ظرفیت تولید پایدار از ۶۵ درصد عبور کرد
تولید در بیدبلند خلیج فارس، ۲۰ درصد از برنامه پیشی گرفت / ظرفیت تولید پایدار از ۶۵ درصد عبور کرد
ایران نیوز 24: در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با برنامه ریزی و همت کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، با افزایش ظرفیت تولید ضمن ثبت رکورد جدید، جهش بلند تولید در این مجموعه عظیم صنعتی اتفاق افتاد