عملکرد مطلوب کارگروه مهندسی و انرژی به خاطر ترکیب همگن آن است
عملکرد مطلوب کارگروه مهندسی و انرژی به خاطر ترکیب همگن آن است
ایران نیوز 24: به گفته رئیس کارگروه مهندسی و انرژی سندیکای بیمه‌گران در رشته مهندسی و انرژی با توجه به حجم ریسک‌های نگهداری شده و برآورد میانگین خسارت‌های احتمالی، اهمیت تبعیت از این دستورالعمل بیشتر خودش را نشان می‌دهد و از طرف دیگر ترکیب همگن کار‌گروه مهندسی و انرژی باعث شده تصمیمات به خوبی اجرا شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ، سندیکای بیمه‌گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمک‌های فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه عضو بهره می‌برد و تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه‌ای در قالب کارگروه‌های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می‌پردازند. از تخصصی‌ترین کارگروه‌های سندیکای بیمه‌گران می‌توان بیمه‌های مهندسی و انرژی را نام برد.

در جلسه کارگروه تخصصی مهندسی و انرژی اعضای این کارگروه با اکثریت آرا، محمد باباکردی سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تعاون را برای چهارمین سال متوالی به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب کردند که به این بهانه با او گفت‌و‌گو کرده‌ایم.محمد باباکردی به اهمیت و جایگاه سندیکاها در صنایع مختلف و به ویژه در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در دنیا اتحاذ تصمیمات و قوانین در سندیکاها از ضمانت اجرای بالایی برخودار بوده و اعضای سندیکا کاملاَ به اجرای آنها پایند هستند.در ایران هم سندیکاهای مختلفی از جمله سندیکای بیمه‌گران ایران وجود دارد که دارای کارگروه‌های تخصصی متشکل از مدیران و کارشناسان برجسته صنعت بیمه است.

وظیفه و کار اصلی این سندیکا تعیین سیاست‌های کلی صنعت، هماهنگی بین شرکت‌های بیمه در واکنش به قوانین است که با جمع شدن مدیران ارشد رشته‌های بیمه‌ای در کارگروه‌ها، سیاست‌های کلی صنعت تدوین می‌شود.او در ادامه افزود: تغییرات اساسی در رویکردهای مخاطبان و ذی‌نفعان به ویژه بروز و ظهور شیوه‌ها، روش‌ها و الگوهای نوین در فضای مناسبات حرفه‌ای، تغییر استراتژیک راهبردها و تغییراتی در قوانین و مقرارت در سندیکا تصمیم‌گیری می‌شود و در اختیار نهادهای قانون‌گذار، بیمه مرکزی و مدیران صنعت قرار می‌گیرد.

بابا‌کردی به اهمیت و جایگاه کارگروه ها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در رشته‌های مختلف بیمه‌ای اشاره کرد و مطرح کرد: در کارگروه‌ها آیین‌نامه‌های مصوب شوای عالی بیمه در سطح معاونان فنی ارزیابی می‌شود و پیشنهادات کارشناسی شده در اختیار بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد.باباکردی درباره اقدامات کارگروه مهندسی و انرژی در سندیکای بیمه‌گران نیز بیان کرد: در این کارگروه علاوه بر بررسی و ارزیابی انواع بیمه‌نامه‌های مهندسی و انرژی، اصلاحات شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه‌ها، ترجمه و تفسیر عبارات و واژه‌ها، ایجاد وحدت رویه در برخورد با بیمه‌گران بزرگ و ارائه راهکارهای توسعه فروش و بررسی مشکلات آنها از جمله موارد مطروحه در این کارگروه است.

او در ادامه به رقابت‌های ناسالم بین شرکت‌های بیمه‌ای و نرخ شکنی‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: برای حل این معضل در سال گذشته دستور‌العمل شرکت در مناقصات در سندیکای بیمه‌گران تدوین شد و در دسترس همه شرکت‌ها قرار گرفت که رشته انژری و مهندسی نیز تابع این دستور‌العمل است.رئیس کارگروه بیمه‌های مهندسی و انرژی افزود: در این رشته با توجه به حجم ریسک‌های نگهداری شده و برآورد میانگین خسارت‌های احتمالی، اهمیت تبعیت از این دستورالعمل بیشتر خودش را نشان می‌دهد و از طرف دیگر ترکیب همگن کار گروه مهندسی و انرژی باعث شده تصمیمات به خوبی اجرا شود.برای نمونه در سال گذشته، از ارائه نرخ غیر فنی در بیمه‌نامه‌های بزرگ اجتناب شد.البته این به معنی تبانی برای افزایش نرخ نیست بلکه با آگاهی دادن به بیمه‌گزاران و مجاب کردن آنها این امر صورت گرفته است.

باباکردی همچنین در باره برنامه‌های کارگروه مهندسی و انژری در سال جاری اظهار کرد: در سال جاری بررسی همه جوانب قراردادهای بیمه‌گزاران بزرگ و شرایط مناقصات بزرگ و همچنین ارتباط موثر برای بهبود فرآیندها با بیمه مرکزی و سازمان دیگر در دستور کار قرار دارد، و تا کنون نیز یک کار گروه مشترک با وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان تشکیل شده است تا بیمه‌نامه موجود در این حوزه به‌روزسانی شوند و پوشش‌های لازم در نظر گرفته شود.

این کارشناس صنعت بیمه به مطالبات شرکت‌ها در رشته مهندسی و انرژی نیز اشاره کرد و تأکید کرد: با توجه به دستور‌العمل مناقصات بیمه‌ای، در کارگروه بیمه‌های مهندسی و انرژی حساسیت خاصی نسبت به این موضوع وجود دارد که حتی در یک مورد خاص بیمه‌گزاری سال‌ها از این خلا استفاده کرده بود و با عدم تسویه بیمه‌نامه قبلی با شرکت دیگر قرار منعقد کرده بود که این موضوع به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و بستن قرار جدید منوط به ارائه تسویه حساب کامل بیمه‌نامه قبلی شده است.