تمرکز بیمه کوثر بر شایستگی محوری
تمرکز بیمه کوثر بر شایستگی محوری
ایران نیوز 24: تقویم آموزشی شرکت بیمه کوثر در سال1400 با رویکرد وظیفه و شایستگی محوری تدوین شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اعلام مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر، این مدیریت پس از نیازسنجی و دسته‌بندی گروه‌های هدف، دوره‌های آموزشی سال جاری را با تاکید بر استفاده از فضای مجازی برنامه‌ریزی کرده است.زینب حمیدی‌فر با اشاره به اینکه تخصصی‌تر شدن کارها، روزبه‌روز، نیاز سازمان‌ها را به مهارت‌های جدید و بهبود توانمندی همه عناصر دخیل افزایش می‌دهد، تصریح‌کرد: در کنار جذب نیروهای متخصص باید برای آموزش آنان متناسب با تغییر وظایف و ابزارها برنامه‌ریزی کنیم تا آن‌ها با شایستگی و دانش کافی بتوانند با عملکرد مناسب، اهداف شرکت را به بهترین وجه محقق کنند.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان‌ها را شناسایی نیازهای آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرای آن دانست و گفت: فرایند آموزش شامل تغییر در نگرش، مهارت و دانش فرد است تا بر رفتار و عملکرد وی اثر بگذارد و در نهایت، به سازمان کمک کند تا با سرعت و کیفیت بیشتری به اهدافش دست یابد.

مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر تعریف و ارزیابی شایستگی لازم برای هر کار در سازمان و مقایسه آن با شایستگی فعلی افراد را مهم‌ترین گام آموزش خواند و افزود: طبق استاندارد ایزو، برای آموزش اثربخش، فرایند آموزش به ۹ مرحله تقسیم می‌شود که عبارتند از تعیین گروه كاری، اجرای آموزش‌های مورد نیاز گروه، تعیین رابطان آموزش، بازنگری نمودار سازمانی و شرح وظایف آموزش، تعیین نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش و نظارت و بهسازی آموزش.

حمیدی‌فر با اشاره به اینکه محور آموزش‌ها در بیمه کوثر، دوره‌های کوتاه‌مدت است، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ به بعد، ما هرسال پس از نیازسنجی بر مبنای مدل دیکوم، برنامه‌های آموزشی متنوعی را متناسب با شرح مشاغل شرکت، ماتریس مهارت و نیازهای تخصصی هر واحد تهیه و در قالب تقویم سالیانه منتشر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شیوع کوید۱۹ استراتژی آموزش را به سمت فضای مجازی و الکترونیک تغییر داده است، گفت: بیمه کوثر از ابتدای سال ۱۳۹۹ با توسعه زیرساخت اختصاصی آموزش به صورت مجازی، بیشتر دوره‌های آموزشی را در همین بستر و به صورت برخط اجرا کرد. حمیدی‌فر با تاکید بر تداوم آموزش غیرحضوری و برخط در سال جاری اضافه کرد: مدیریت آموزش و پژوهش بیمه کوثر، مبتنی بر استانداردهای به‌روز آموزشی از جمله ISO10015، تقویم دوره‌های آموزشی خود را در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کرده است و بر اساس آن دوره های آموزشی هر ماه به تمام آموزش‌پذیران ابلاغ و برگزار می‌شود.