احمدی نژاد وعده طوفان داد! + بیانیه
احمدی نژاد وعده طوفان داد! + بیانیه
ایران نیوز 24: امروز هر انسانی به یک رسانه تبدیل شده است. ۵ سال صبر کنید ببینید این قدرت چه می‌کند. یک قدرت بزرگی دارد طلوع می کند. دولت، سازمان و رئیس جمهور ندارد اما همه مردم در آن حضور دارند. این آغاز یک انقلاب عظیم جهانی است.خواهید دید به زودی ملت ایران در یک افق بالاتر طلوع خواهد کرد. البته این اتفاق برای همه ملت‌ها خواهد افتاد.

جویبارها حرکت کرده و به زودی رودخانه عظیمی شکل خواهد گرفت. من دارم می‌بینم که این نظم کارش تمام شده است. امیدوارم به جای مقاومت در مقابل ملت ها، با آنها همراهی کنند والّا ممکن است خسارت وارد شود‌. نمی‌خواهم از واژه طوفان استفاده کنم؛ اما طوفان در راه است. امیدوارم ملت‌ها آسیبی نبینند. آرزو می‌کنم قدرتها به ملت‌ها بپیوندند.