فرایند دیجیتال سازی بیش از یک میلیون سند حقوقی در منطقه آزاد کیش
فرایند دیجیتال سازی بیش از یک میلیون سند حقوقی در منطقه آزاد کیش
ایران نیوز 24: فرایند دیجیتال سازی بیش از یک میلیون پرونده و اسناد حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ارائه خدمات مطلوب و سهولت دسترسی به پرونده های حقوقی در سامانه hoghooghi.kish.ir فراهم شده است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرایند دیجیتال سازی بیش از یک میلیون پرونده و اسناد حقوقی با سامانه جامع امور حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش ضمن سهولت و سرعت بخشیدن دسترسی به پرونده ها، سبب جلب رضایتمندی متقاضیان شده است.سامانه جامع حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش شامل سه زیر سامانه “دعاوی، نقل و انتقالات املاک و قراردادها” است که در این زیر سامانه ها؛ در مرحله نخست با ورود اطلاعات ۱۸۰۰ پرونده در بخش دعاوی، ۲۳ هزار پرونده در بخش قراردادهای سازمان و قرارداد های املاک؛ اولویت بندي های تخصصي حوزه های مربوطه از جمله دعاوی فراهم شده است و پرونده ها در برنامه نرم افزاري( اپليكيشن) قابل دریافت است.

کارشناس های حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش همزمان با حضور در دادگاه برای پیگیری پرونده حقوقی با دسترسی آسان و به موقع به پرونده ها می توانند بدون حضور فیزیکی به فرایند کارهای اداری سرعت بخشند.همچنین متقاضیان می توانند بدون مراجعه حضوري در سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به درخواست های نقل و انتقالات املاک اقدام کنند . بخش هاي متنوع گزارش گیری برای کاربری های مختلف نيز در این سامانه در نظر گرفته شده است.به بيان ديگر زیر سامانه تمام قراردادهایی که در سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی به امضا رسیده در یک سامانه كلي قابل دسترسی است.

سامانه جامع اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز یکی از دیگر سامانه های فعال است که متشکل از زیرسامانه مکانی و زیر سامانه اطلاعات جغرافیایی است.زیر ساخت داده های مکانی مجموعه ای است متشکل از استانداردها ، شبکه های دسترسی و فناوری ها و داده های اولیه سازمان ها و نیروی انسانی که در زمينه امور دسترسی به داده های مکانی در مکانیزم پایدار مورد استفاده قرار می گیرد.این سامانه براي موفقيت مدیریت بحران، زمین، محیط زیست و سایر حوزه های مدیریتی نقش مهمی دارد.

شایان ذکر است ، ایجاد پایگاه اطلاعاتی و دسترسی به موقع به اطلاعات به روز از جمله مزاياي اين سامانه است كه با ايفاي نقش كليدي در مديريت زمان و افزايش بهره وری در تبادل اطلاعات ، مهمترین اقدام سازمان در زمينه تصمیم گیری و تصمیم سازی بر اساس بانك اطلاعات جغرافیایی است.