عملکرد خیره‌ کننده ونوین در سال مالی ۱۳۹۹
عملکرد خیره‌ کننده ونوین در سال مالی ۱۳۹۹
ایران نیوز 24: سود پایه هر سهم بانک اقتصادنوین (ونوین) با ۳۸۳۶درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۷۸۳ ریال رسید که بیانگر عملکرد خیره‌کننده و چشم‌گیر این بانک در سال گذشته است.

سود پایه هر سهم بانک اقتصادنوین که در پایان سال مالی ۱۳۹۸ حدود ۲۰ ریال بوده، در سال گذشته با ۳۸۳۶ درصد رشد به ۷۸۳ریال رسیده است. این میزان سود، در نتیجه عملکرد خیره‌کننده این بانک در سال گذشته کسب‌شده و بر اساس گزارش‌های ماهانه منتشرشده در سامانه کدال، این روند در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است.در ادامه، به چند شاخص کلیدی که موفقیت بانک را موجب شده، اشاره می‌شود.

بانک اقتصادنوین در سال ۱۳۹۸ توانست حدود ۵۰۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند که این رقم در سال ۱۳۹۹ با ثبت ۱۳۴درصد رشد به یک هزار و ۱۷۰ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال رسید که در نهایت، منجر به رشد ۱۸۳درصدی درآمد تسهیلات اعطایی ریالی بانک در دوره مورد اشاره شد.

همچنین کاهش قیمت تمام‌شده سپرده‌های ریالی مشتریان از ۱۴٫۲۶ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۹٫۸۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و در پیش گرفتن سیاست جذب منابع ارزان قیمت و پرهیز از ورود به رقابت ناسالم نرخ سود، در کاهش هزینه‌های این بانک نقش موثری ایفا کرده است.کارمزدهای دریافتی نیز از رقم چهار هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به ۹هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده که حکایت از رشد ۹۳درصدی کارمزدهای دریافتی دارد.

نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) نیز از حدود ۱۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۵٫۶ درصد در سال گذشته رسیده که حاکی از توجه به بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات است. در نهایت بانک اقتصادنوین با اقدامات و تحولات اساسی که  از سال ۱۳۹۸ در این بانک آغازشده است، موفق شد روند رو به رشد خود را شتاب دهد و سود خالص ۶۰۵ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۸ را به ۲۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ تبدیل کند؛ اتفاقی که کام تمامی سهامداران و سایر ذینفعان این بانک را شیرین کرد.