رشد ۱۳۱۹درصدی سود سرمایه‌گذاری‌ها در بانک دی
رشد ۱۳۱۹درصدی سود سرمایه‌گذاری‌ها در بانک دی
ایران نیوز 24: بانک دی شش هزار و ۶۰۶میلیارد تومان سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌ها در ۱۲ماه سال گذشته شناسایی کرد که این رقم در سال قبل از آن ۴۶۶میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۳۱۹درصدی در این بخش است.

بانک دی که با سرمایه ثبت‌شده ۶۴۰هزار میلیارد تومانی و نماد «ودی» در بازار فرابورس ایران فعال است صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماه منتهی به پایان سال ۱۳۹۹(حسابرسی‌نشده) را منتشرکرد.عملکرد مطلوب بانک دی در سال ۹۹در همه بخش‌های فعالیت، این بانک را به سود خالص سه هزار و ۲۷۱میلیارد تومان و ۵۱۱۰ریال برای هر سهم رساند که حاکی از رشد ۲۰۲درصدی در سود خالص و سود هر سهم نسبت به سال قبل آن است.

در صورت‌های مالی تلفیقی سود خالص ۴.۵هزار میلیارد تومان و سود هر سهم ۷۰۸۰ریال شناسایی شده است.این بانک خصوصی در بخش کارمزدها ۶۸میلیارد تومان درآمد خالص کسب کرد که شاهد رشد ۷۰درصدی نسبت به سال قبل از آن بود که حاصل ۱۰۴میلیارد تومان درآمد با رشد ۸۴درصدی و ۳۶میلیارد تومان هزینه با رشد ۱۱۸درصدی بود.

مبادلات ارزی، یکی از سرفصل‌های درآمدی برای بانک‌هایی است که در این بخش فعالیت می‌کنند و بانک دی با توجه حجم مبادلات ارزی در سال ۹۹توانست نزدیک به ۳۲میلیارد تومان سود خالص در این بخش کسب کند، این رقم در سال ۹۸، شش میلیارد تومان بود که شاهد رشد ۴۱۸درصدی بود.