برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بر بستر شبکه گسترده و امن همراه اول
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بر بستر شبکه گسترده و امن همراه اول
ایران نیوز 24: برای ششمین دوره پیاپی، همراه اول شبکه ارتباطی امن و پایدار خود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار داد.