بازار‌سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم برای شرکت‌های بیمه‌ای سود ساز است
بازار‌سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم برای شرکت‌های بیمه‌ای سود ساز است
ایران نیوز 24: معاون مدیر امورسرمایه‌گذاری شرکت بیمه تجارت‌نو، معتقداست که بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ پویایی سال گذشته را ندارد با این حال، شرکت‌های بیمه ای با انجام کارشناسی و تحلیل قوی می‌توانند با درصد سود کمتری نسبت به سال گذشته، از بازار سرمایه، بهره کافی را ببرند.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‌نو، سیدعلیرضاموسوی معتقداست که شرکت‌های بیمه‌ای که در فرصت بازارسرمایه سود خود را تبدیل به احسن کردند می‌توانند تا انتهای سال ۱۴۰۰ هم شرایط خوبی داشته باشند اما شرکت‌های بیمه‌ای که موفق به کسب سود خوبی نشدند ممکن است شرایط خیلی خوبی در سال جاری هم نداشته باشند.وی، پیش بینی کرد که در طول مدت زمان ۳ سال آینده شرایط سال ۹۹  بازارسرمایه و سودی که شرکت‌های بیمه‌ای از این بازار کسب کردند ممکن است دیگر فراهم نشود.

معاون مدیر امورسرمایه‌گذاری شرکت بیمه تجارت‌نو، درپاسخ به این پرسش که سهامداران در بازار سرمایه به کدام وجه یک شرکت بیمه برای سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند، گفت: تحلیل‌گران بازارسرمایه به پرتفوی یک شرکت بیمه که مساله مهمی است، توجه می کنند.وی، با بیان اینکه کارشناسان بازارسرمایه پویایی برای سال ۱۴۰۰ متصور نیستند، ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای که درسال ۹۸ و ۹۹ ازبازار سرمایه درآمدخوبی کسب نکردند درشرایط فعلی هم نمی‌توانند سود چندانی کسب کنند.

به گفته موسوی، اما شرکت‌هایی همانند بیمه تجارت‌نو که با انجام امور به صورت کارشناسی و تحلیل قوی درمدت مذکور در بازار سرمایه حضور داشتند، به طور محدود می‌توانند از بازارسرمایه سود مطلوب شناسایی کنند. معاون مدیر امورسرمایه‌گذاری شرکت بیمه تجارت‌نو، به نوسانات بازار سرمایه و طرحی که درخصوص بیمه سهام سهامداران خرد به مجلس ارائه شد، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این طرح در شرکت‌های بیمه‌ای دارای یک ریسک بوده، با این وجود شرکت بیمه تجارت‌نو در خصوص اجرایی شدن این طرح و ارائه این خدمت در حال بررسی بیشتر است.