اهداء تندیس زرین اجلاس رضایت مندی مشتری به شرکت بیمه دی
اهداء تندیس زرین اجلاس رضایت مندی مشتری به شرکت بیمه دی
ایران نیوز 24: چهارمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری، در مرکز بین‌المللی رایزن و با حضور اندیشمندان و فعالان اقصادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری، که در این دوره با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشبُرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید برگزار شد، اقدامات شرکت بیمه دی در خصوص جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان را، مورد تقدیر قرار داده و این شرکت را شایسته‌ی دریافت تندیس زرین این اجلاس در حوزه‌ی بانک و بیمه دانست. شرکت بیمه دی در نتیجه جاری سازی فرهنگ مشتری مداری در بدنه‌ی شرکت این موفقیت را کسب کرده است و امید می رود تثبیت چنین روندی، بیمه دی را در تحقق چشم‌انداز خود که همانا تبدیل شدن به پدیده‌ی محبوب مشتریان است، یاری رساند.