وزیر کارخواستار ابطال رای دیوان عدالت درباره قراردادهای موقت کار شد
وزیر کارخواستار ابطال رای دیوان عدالت درباره قراردادهای موقت کار شد
ایران نیوز 24: وزیر کار خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت درباره قراردادهای موقت کار شد.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با کارگران خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی کارگران شده است. او در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت، درخواست کرده این دادنامه به نفع قانون کار و امنیت شغلی کارگران ابطال شود.

به موجب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری تمدید مدت قراردادهای کار برای مدت معین دیگر، موجب دائم تلقی شدن نیست. به موجب دادنامه «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.»

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: این دادنامه باید باطل شود چراکه امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است؛ این دادنامه قراردادهای موقت در کارهای با طبیعت مستمر را گسترش داد و حاکمیت اراده در عقد قراردادکار را فقط  برای کارفرمایان قائل شد.به گفته وی، این افزایش قراردادهای موقت کار آنچنان روابط کار و نیروی کار را به نابودی کشاند که می‌رود با نابودی امنیت شغلی و مالی ۶۵درصد جمعیت کشور، امنیت ملی کشور نیز به خطر بیفتد.

حبیبی اضافه می‌کند: دراین بین ضمن تشکر از آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی که با نوشتن نامه ۴۴۵۸۲ ضمن  اعلام خطر تضییع حقوق کارگران، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری را شدند؛ از دیوان عدالت می‌خواهیم سریع‌تر این دادنامه را باطل کند.