توضیح بانک گردشگری درباره روند ثبت افزایش سرمایه
توضیح بانک گردشگری درباره روند ثبت افزایش سرمایه
ایران نیوز 24: بانک گردشگری درباره روند ثبت افزایش سرمایه از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده، توضیح داد و اعلام کرد اقدامات مربوط برای ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها صورت خواهد پذیرفت.

مرتضی خامی، مدیرعامل “وگردش” درباره روند ثبت افزایش سرمایه بانک اعلام کرد: پیرو عرضه حق تقدم‌های استفاده نشده افزایش سرمایه این بانک در آذر سال گذشته و اتمام فرآیند مذکور در سوم دی، نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده در نهم دی سال گذشته به اطلاع سهامداران رسید و مستندات و مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز ثبت افزایش سرمایه در ۱۷دی به بانک مرکزی ارسال شد.

پیرو پیگیری‌های صورت‌گرفته و پس از ارسال نامه پنجم بهمن مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، مراحل اداری و بررسی پرونده افزایش سرمایه بانک با قید فوریت در بانک مرکزی در حال انجام است. به محض ارسال مجوز ثبت افزایش سرمایه، اقدامات مربوط جهت ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها صورت خواهد پذیرفت.