تخصیص ۴۰ درصد تسهیلات بانک ملی به «سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال»
تخصیص ۴۰ درصد تسهیلات بانک ملی به «سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال»
ایران نیوز 24:مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که بیش از 40 درصد تسهیلات پرداختی این بانک طی دو ماه نخست سال جاری به «سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال» تخصیص یافته است.

دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان این که کمبود نقدینگی یکی از مهمترین موانع پیش روی تولید کنندگان است، اظهار کرد: در سفرهای استانی و پس از حضور در واحدهای تولیدی، همواره شاهد بوده ام که یکی از دغدغه های اساسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، نبود سرمایه در گردش است و از این رو بانک ملی ایران حل این مشکل را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بانک ملی ایران به منظور تحقق حداکثری «مانع زدایی از تولید»، تامین مالی واحدهای تولیدی را به طور جدی پیگیری می کند، به طوری که تنها در دو ماه نخست امسال بیش از ۱۱ هزار فقره تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت شده است. حسین زاده با بیان این که میزان این تسهیلات از ۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال عبور کرده است، ادامه داد: این روند در ماه های آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت، چرا که ما معتقدیم حمایت از تولید به معنای خنثی شدن تحریم ها و نیز رونق اقتصادی در کشور است.