اهدای جایزه مسئولیت اجتماعی (کرونا) و انتشارات به روابط عمومی فولادهرمزگان
اهدای جایزه مسئولیت اجتماعی (کرونا) و انتشارات به روابط عمومی فولادهرمزگان
ایران نیوز 24: همزمان با پنجمین جشنواره صنعت روابط عمومی ایران و بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ،مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران برگزار و جایزه مسئولیت اجتماعی (کرونا) و انتشارات به روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان جنوب اهدا شد.