افشاگری بی سابقه همتی درباره علت سقوط بورس
افشاگری بی سابقه همتی درباره علت سقوط بورس
ایران نیوز 24: عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: سقوط بورس به دلیل دعوای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است.همتی با اشاره به اینکه در ظرف یک سال سه بار رئیس بورس را تعویض کرده‌اند، افزود: با دخالت های سیاسی بورس را به بازاری غیر قابل کنترل تبدیل کردند.

او گفت که اواسط تیر در نامه ای به رئیس جمهور گفتم که قضیه بورس دارد خطرناک می‌شود و رونوشت این نامه را به رهبری هم دادم اما بعد از نامه‌ی من باز مسئولان مردم را تشویق به حضور در بورس کردند.همتی گفت: رهبری نظر من را تایید کرده بودند و به رئیس جمهور گفتند برای بورس تدبیر کنید.همتی با بیان اینکه قرار بود صندوق توسعه ملی یک درصد از منابع ریالی را به صندوق توسعه بازار اختصاص دهد، گفت: صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ربطی ندارد.او تاکید کرد: ته خاطر اقدامات مهم بانک مرکزی در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بهترین راه را در مقصر جلوه دادن ما در سقوط بورس دیدند.

همتی با بیان اینکه همه تصور می‌کردند ارز تا۴۰هزار تومان و۶۰هزار تومان بالا می‌رود و می‌گفتند سهام نیز باید با این قیمت محاسبه شود، اقزود: از زمان بالا رفتن سود بین بانکی تا زمان سقوط بورس یک ماه و نیم فاصله بود. او همچنین گفت: برخی می‌خواستند رئیس بانک مرکزی را ناموفق جلوه دهند. شاید احساس کردند می‌خواهم کاندیدا شوم.